Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Welkom op de publieke space van VZVZ voor informatie over afsprakenstelsels en gegevensuitwisseling in de zorg.

Deze space is bedoeld voor het openbaar publiceren van informatie die relevant is voor ketenpartners van VZVZ zoals zorgaanbieders, leveranciers en andere geïnteresseerden.


Het afsprakenstelsel van Twiin

Twiin ontwikkelt een groeimodel voor het landelijke afsprakenstelsel en beschrijft afspraken, procedures, standaarden en (aansluit)eisen op het gebied van organisatie, besturing, toezicht, beheer, architectuur, toepassingen en techniek. Het afsprakenstelsel versie 1.0 beta is beschikbaar gemaakt om inzage te geven in de huidige stand van zaken van Twiin.Twiin Afsprakenstelsel 1.0 beta

AORTA on FHIR

De standaard voor informatie-uitwisseling verschuift meer en meer richting HL7 FHIR. Vooralsnog voornamelijk waar het communicatie met de patiënt betreft, maar ook voor de onderlinge uitwisseling van medische gegevens tussen zorgaanbieders zien we de vraag naar ondersteuning van FHIR toenemen. In 2021 is het mogelijk geworden voor de MedMij use cases om FHIR toe te passen binnen AORTA. In 2022 komt daar ook de mogelijkheid bij om FHIR te gebruiken voor onderlinge uitwisseling. De specificaties worden iteratief ontwikkeld en uiteindelijk opgenomen in een AORTA release. Voor leveranciers en zorgaanbieders die nu aan de slag willen met deze specificaties kunnen op deze site de laatste stabiele versie inzien.

Publieke omgeving AORTA on FHIR
  • No labels