"
Important Notification: Deze Confluence space zal binnenkort worden gemigreerd naar een cloud omgeving. De informatie op deze space is tot die tijd te raadplegen.
"
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De AORTA-architectuur beschrijft een landelijke uitwisselingsstructuur voor veilige elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen applicaties van zorgverleners. De uitwisseling van gegevens is gebaseerd op professionele afspraken die worden gemaakt tussen betrokken beroepsgroepen uit de zorg en vindt plaats met gestandaardiseerde berichten en uitwisselprotocollen. Hierbij gebruikt VZVZ (inter)nationaal breed geaccepteerde en open standaarden zodat voor de betrokken leveranciers maximale herbruikbaarheid bestaat en zorgaanbieders niet gebonden zijn aan leveranciersspecifieke oplossingen.

Het is mogelijk de documentatie te downloaden als PDF:A8-020922-1401-8938.pdf. De PvE's van de zorgtoepassingen zijn hier niet in opgenomen en kunnen los worden gedownload onder de desbetreffende zorgtoepassing.

  • No labels