Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Belangrijke  besluiten die te maken hebben met het realiseren van de gewenste technische visie op Koppeltaal zijn vastgelegd in ADR's (Architecture Decision Records). ADR's zijn formele afspraken die kaderend en richtinggevend zijn voor verdere doorontwikkeling en beheer van de Koppeltaal standaard.


Koppeltaal 2.0

De ADR's voor Koppeltaal 2.0 zijn opgeleverd door de visiegroep. Deze visiegroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van Zorgaanbieders, IT-Deelnemers, en VZVZ. Tijdens het totstandkomingsproces zijn diverse klankbord momenten georganiseerd waarbij concept besluiten zijn voorgelegd aan Zorgaanbieders, IT-Leveranciers, en het VZVZ Koppeltaal beheerteam.

Een PDF met alle architectuurbesluiten die tot nu toe genomen zijn binnen het Koppeltaal 2.0 projectRol van een afspraak binnen het doorontwikkelproces  • No labels