"
Important Notification: Deze Confluence space zal binnenkort worden gemigreerd naar een cloud omgeving. De informatie op deze space is tot die tijd te raadplegen.
"
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OUDE CONTENT


Op 25 april 2023 heeft een Confluence migratie plaatsgevonden waardoor deze inhoud verouderd is.

De nieuwe versie van "Koppeltaal Stelselarchitectuur" is te vinden in de nieuwe omgeving met daarin ook een actuele publicatie van de specificatie.

Koppeltaal Stelselarchitectuur - nieuw


De zorg staat onder druk


​De zorg staat onder druk waardoor de inzet van digitale middelen, zoals digitale interventies steeds belangrijker wordt. Wanneer een zorgverlener de mogelijkheid heeft om digitale interventies mee te geven aan een patiënt, dan kan deze daar thuis mee aan de slag. Zorg vindt daardoor niet enkel meer plaats tijdens fysieke consulten maar gaat tussen die consulten door in digitale vorm.

​Het gebruik van digitale interventies moet echter geen administratieve last worden. Verregaande informatie-, en applicatie integratie is noodzakelijk. Interventies moeten toegankelijk zijn voor zowel zorgverlener als voor patiënt.

​Door het toepassen van de Koppeltaal-standaard wordt deze integratie mogelijk. 

Koppeltaal is dé standaard die zorgaanbieders in staat stelt om eHealth te integreren in hun behandelprocessen. Koppeltaal faciliteert in het verbinden en integreren van informatiestromen uit EPD, ROM-vragenlijsten en eHealth (games, modules, apps). Dit draagt bij aan gebruiksgemak voor zowel behandelaar als cliënt en voorkomt versnippering in dossiers.

Wanneer we naar Koppeltaal als geheel kijken zien we dat deze is samengesteld uit een aantal belangrijke onderdelen Deze onderdelen vormen gezamenlijk het Koppeltaal stelsel.

De Koppeltaal community bestaat uit zorgaanbieders (zorginstellingen), IT-leveranciers, VZVZ en zorgverzekeraars die samen Koppeltaal tot een succes hebben gemaakt en als community samen op dit succes willen voortbouwen.

Koppeltaal afspraken omvatten de afspraken met betrekking tot het volgen van de standaarden, de verantwoordelijkheden en rechten van de deelnemers en de afspraken over het gebruik en beheer van Koppeltaal. Deze afspraken maken van het Koppeltaal stelsel een op afspraken gebaseerd stelsel, oftewel een afsprakenstelsel.

De Koppeltaal-standaard bevat de specificatie van de standaard aan de hand van use cases uit de community.

De voorziening is de technische implementatie van het gemeenschappelijke deel van de Koppeltaal infrastructuur. 

Ondersteuning is de ondersteunende dienstverlening van Koppeltaal voor community en overige belanghebbenden in de omgeving van Koppeltaal. Deze diensten zijn onderdeel van de dienstverlening van stelselbeheerder VZVZ.


Meer algemene informatie over Koppeltaal is terug te vinden op: Koppeltaal.nlRecente wijzigingen

Koppeltaal 2.0 specificaties v0.10.0

- De Koppeltaal 2.0 specificaties zijn bijgewerkt naar de laatste versie (0.10.0).

Het heeft lang op zich laten wachten maar er is eindelijk weer een nieuwe versie van de Koppeltaal 2.0 specificaties te delen die behoorlijk dicht zit op de definitieve 1.0.0 versie. Het standaardisatieteam van Koppeltaal heeft de laatste maanden ontzettend hard gewerkt aan verbetering van documentatie, eisen, en programmatuur zodat er ook echt iets moois te delen valt. Naast alle verbeteringen is ook de nieuwe Koppeltaal huisstijl meegenomen in deze laatste publicatie.

Documentatie sprint 13

- De Koppeltaal 2.0 Specificaties & Architectuur documentatie is bijgewerkt naar de versie van sprint 13 van het Koppeltaal 2.0 project.

Architectuurbesluit XII - Attributen en dialecten

- In de periode november '21 tot en met juni '22 zijn bij een groot aantal GGZ instellingen Koppeltaal simulaties gehouden. Tijdens de simulaties is het gebruik van Koppeltaal 1.3 (door de ogen van Koppeltaal 2.0) in kaart gebracht. Een doelstelling was te komen tot een inzicht in bestaande Koppeltaal dialecten en op basis daarvan te komen tot één Koppeltaal taal. Verzamelde inzichten zijn gedeeld en reviewed in twee bijeenkomsten met leveranciers en daarna in twee bijeenkomsten met GGZ-aanbieders. De uitkomsten van dit gehele traject zijn verwerkt in architectuurbesluit XII en vormen de basis voor het uiteindelijke ontwerp van het best passende FHIR profiel.

Documentatie sprint 12

- De Koppeltaal 2.0 Specificaties & Architectuur documentatie is bijgewerkt naar de versie van sprint 12 van het Koppeltaal 2.0 project.

Architectuur besluiten toegevoegd

- Koppeltaal 2.0 architectuurbesluiten zijn toegevoegd en terug te vinden via: afspraken | architectuur besluiten

Meer wijzigingen...
  • No labels