Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Koppeltaal is dé standaard die zorgaanbieders in staat stelt om eHealth te integreren in hun behandelprocessen. Koppeltaal faciliteert in het verbinden en integreren van informatiestromen uit EPD, ROM-vragenlijsten en eHealth (games, modules, apps). Dit draagt bij aan gebruiksgemak voor zowel behandelaar als cliënt en voorkomt versnippering in dossiers.

Wanneer we naar Koppeltaal als geheel kijken zien we dat deze is samengesteld uit een aantal belangrijke onderdelen Deze onderdelen vormen gezamenlijk het Koppeltaal stelsel.

De Koppeltaal community bestaat uit zorgaanbieders (zorginstellingen), IT-leveranciers, VZVZ en zorgverzekeraars die samen Koppeltaal tot een succes hebben gemaakt en als community samen op dit succes willen voortbouwen.

Koppeltaal afspraken omvatten de afspraken met betrekking tot het volgen van de standaarden, de verantwoordelijkheden en rechten van de deelnemers en de afspraken over het gebruik en beheer van Koppeltaal. Deze afspraken maken van het Koppeltaal stelsel een op afspraken gebaseerd stelsel, oftewel een afsprakenstelsel.

De standaard specificatie beschrijft de Koppeltaal standaard aan de hand van use cases uit de community.

De voorziening is de technische implementatie van het gemeenschappelijke deel van de Koppeltaal infrastructuur. 

Diensten zijn de ondersteunende dienstverlening van Koppeltaal voor community en overige belanghebbenden in de omgeving van Koppeltaal. Deze diensten zijn onderdeel van de dienstverlening van stelselbeheerder VZVZ.


Meer algemene informatie over Koppeltaal is terug te vinden op: Koppeltaal.nl
Recente wijzigingen

Documentatie sprint 13

- De Koppeltaal 2.0 Specificaties & Architectuur documentatie is bijgewerkt naar de versie van sprint 13 van het Koppeltaal 2.0 project.

Architectuurbesluit XII - Attributen en dialecten

- In de periode november '21 tot en met juni '22 zijn bij een groot aantal GGZ instellingen Koppeltaal simulaties gehouden. Tijdens de simulaties is het gebruik van Koppeltaal 1.3 (door de ogen van Koppeltaal 2.0) in kaart gebracht. Een doelstelling was te komen tot een inzicht in bestaande Koppeltaal dialecten en op basis daarvan te komen tot één Koppeltaal taal. Verzamelde inzichten zijn gedeeld en reviewed in twee bijeenkomsten met leveranciers en daarna in twee bijeenkomsten met GGZ-aanbieders. De uitkomsten van dit gehele traject zijn verwerkt in architectuurbesluit XII en vormen de basis voor het uiteindelijke ontwerp van het best passende FHIR profiel.

Documentatie sprint 12

- De Koppeltaal 2.0 Specificaties & Architectuur documentatie is bijgewerkt naar de versie van sprint 12 van het Koppeltaal 2.0 project.

Architectuur besluiten toegevoegd

- Koppeltaal 2.0 architectuurbesluiten zijn toegevoegd en terug te vinden via: afspraken | architectuur besluiten

Meer wijzigingen...
  • No labels