"
Important Notification: Deze Confluence space zal binnenkort worden gemigreerd naar een cloud omgeving. De informatie op deze space is tot die tijd te raadplegen.
"
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VZVZ heeft een publicatie gemaakt voor de Kickstart van Medicatieoverdracht. Bij deze Kickstart wordt de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in beperkte setting getoetst in de praktijk.

In de bijgevoegde documenten zijn de eisen te vinden waaraan systemen dienen te voldoen die deelnemen aan de Kickstart.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 4 verschillende type systemen. Voor ieder type systeem is een set met eisen opgesteld. Deze zijn beschreven in een Programma van Eisen(PvE).

Indien een XIS functionaliteit van meerdere type systemen bevat, dan dient het XIS aan het PvE van ieder relevant type systeem te voldoen.


De systemen dienen daarnaast de berichtspecificaties van VZVZ te implementeren. Deze zijn te vinden op de Art-Decor pagina van VZVZ: https://decor.nictiz.nl/pub/vzvz/index.php?prefix=mp-vzvz-

Deze berichtspecificaties zijn gebaseerd op de Informatiestandaard van Nictiz.


De bijbehorende AORTA 8.3.0.0 specificaties kunnen worden gevonden op AORTA 8.3.0

De bijbehorende AORTA 8.3.0.0 PvE's kunnen worden gevonden op Medicatieproces

De bijbehorende ZORG-AB specificaties kunnen worden gevonden op https://www.vzvz.nl/diensten/gemeenschappelijke-diensten/zorg-ab/releases


  • No labels