Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Twiin  Afsprakenstelsel

Release 1.0 beta  (solide basis voor beproeving)    

Twiin, jouw gids op weg naar landelijke uitwisseling


Mededeling Twiin

DIT IS RELEASE 1.0 beta; solide basis voor beproeving

Twiin realiseert een landelijk afsprakenstelsel op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel voor het veilig en betrouwbaar delen van gegevens in de zorg. In het afsprakenstelsel staat beschreven hoe de beschikbaarheid van gegevens voor landelijke zorgtoepassingen werkt door bestaande zorgnetwerken en gemeenschappelijke voorzieningen in samenhang te verbinden. Met het afsprakenstelsel verbeteren we de zorg en verminderen we de registratielast.


Je bevindt je in het Twiin Afsprakenstelsel. Het Twiin Afsprakenstelsel is publiek beschikbaar voor iedereen met interesse in landelijke beschikbaarheid en uitwisseling van gegevens in de zorg. De omvangrijke documentatie kent een logische opbouw. Uiteraard kun je ook direct naar het hoofdstuk van jouw interesse gaan.

  • In de leeswijzer vind je meer uitleg over de indeling van het Twiin Afsprakenstelsel.
  • Bij de doelgroepen is per doelgroep een handreiking gegeven welke onderdelen van het afsprakenstelsel voor de doelgroep vooral relevant is.


Het Twiin Afsprakenstelsel bestaat uit een set afspraken, procedures en regels op het gebied van organisatie, besturing, toezicht, beheer, architectuur, toepassingen en techniek. Hierin staat beschreven hoe de deelnemers met elkaar samenwerken en welke verantwoordelijkheden ze daarbij hebben. Het Twiin Afsprakenstelsel bevat ook een architectuur. De architectuur bevat uitgangspunten, principes, modellen, concepten, ontwerpen en implementatiewijzers. 


Heb je vragen?  Mail naar info@twiin.nl

Website van Twiin: www.twiin.nl


Het Twiin Afsprakenstelsel 1.0 bèta is met zorgvuldigheid geschreven. De afspraken in deze versie gelden passen bij de huidige stand van zaken als het gaat om landelijke gegevensuitwisseling.  Het Afsprakenstelsel is geen stilstaand stelsel. Net als de wereld om ons heen verandert het Twiin Afsprakenstelsel al naar gelang de ontwikkelingen in wetgeving, ict-innovaties, spelers op de markt (zorgaanbieders en leveranciers) en inzichten die Twiin vergaart. De basis is solide basis, daar bouwen we op verder, we gaan beproeven en in de praktijk toepassen.
  • No labels