Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zorgtoepassing Beeldbeschikbaarheid versie 1.0 onderdeel van Twiin Release 1.0 beta

Status: Basis voor beproeving. 

De zorgtoepassing Beeldbeschikbaarheid beoogt het mogelijk te maken dat artsen kunnen beschikken over een tijdlijn - het overzicht van al het beschikbare beeldvormend onderzoek (beeld en verslag) van hun patiënten. Met één tijdlijn van onderzoeken van een patiënt krijgt de arts het benodigde inzicht en overzicht voor de processen van beeldacquisitie, -beoordeling, -bewerking en -opslag tot en met herbeoordelingen. Op basis van de tijdlijn kan een arts de achterliggende onderzoeksgegevens raadplegen en inzien. 


Introductie

In dit onderdeel de Architectuur en het Afsprakenstelsel specifiek voor Beeldbeschikbaarheid waarbij zoveel mogelijk verwezen wordt naar de generieke architectuur.  • No labels