Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Vanwege de toenemende behoefte aan gegevensdeling en/of -uitwisseling wordt de noodzaak voor naadloos samenwerkende zorginfrastructuren in Nederland steeds groter. Generieke functies zijn noodzakelijk om een aantal waarborgen van het vertrouwensmodel goed te kunnen inrichten. Een gemeenschappelijke voorziening, zoals voor patiënttoestemming en adressering, kan een generieke functie realiseren. Twiin ziet gemeenschappelijke voorzieningen als middel om samenwerking en interoperabiliteit in de zorg te bevorderen en redundantie in de data(registratie)keten te verminderen. We hebben daarbij oog voor het verlagen van de registratielasten, beheerslasten en kosten. Generieke functies en gemeenschappelijke voorzieningen  zijn in scope van het Informatieberaad, VWS, Wegiz en de normeringstrajecten van de NEN. Twiin initieert en stimuleert discussies op landelijk niveau en ondersteunt deze discussies met feiten en concrete voorstellen en kennis inbreng.


Leestip!

In het vertrouwensmodel van Twiin staat de gewenste situatie beschreven.

Op deze pagina's beschrijven we met welke functionaliteit we binnen Twiin de gewenste situatie willen bereiken.

De afspraken over het gebruik van de generieke functies en gemeenschappelijke voorzieningen zijn te vinden in de aansluit- en implementatiewijzer onder Voorwaarden Twiin.

Een verwijzing naar de implementatiegidsen van de gemeenschappelijke voorzieningen zijn te vinden in de aansluit- en implementatiewijzer onder Transacties naar gemeenschappelijke voorzieningen


Twiin volgt de ontwikkelen en NEN-normering van generieke functies als onderdeel van de Wegiz

Uitgangspunten

Belangrijkste uitgangspunten bij de gemeenschappelijke voorzieningen zijn:

  • Hergebruik; meerdere gebruikers vragen om of gebruiken de dienst (eindgebruikers- of uitwisselingssystemen).
  • Standaardisatie; gemeenschappelijke voorzieningen maken zoveel mogelijk gebruik van internationale standaarden en, indien noodzakelijk, Nederlandse extensies of beperkingen daarvan.
  • Noodzakelijkheid; een gemeenschappelijke voorziening bestaat alleen als deze noodzakelijk is (als het zonder kan, doen we het zonder) en indien de zorgcommunicatie daar efficiënter van wordt.
  • Makelaarsfunctie; de dienst kan een brug- of makelaarsfunctie bieden naar achterliggende gedistribueerde diensten. Een gemeenschappelijke voorziening kan ook een makelaarsfunctie vervullen om verschillende implementaties van de betreffende functie te kunnen bereiken. Via een gemeenschappelijke authenticatiedienst kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van verschillende beschikbare authenticatiemiddelen.
  • Agnostisch; Gemeenschappelijke voorzieningen zijn infrastructuur onafhankelijk. De voorzieningen leggen alleen eisen op aan de koppelvlakken.


Generieke functies en gemeenschappelijke voorzieningen

Samenvatting.

Kijk voor de volledige beschrijving van de huidige, gewenste situatie en het groeipad naar de onderliggend pagina's.

Onderstaande tabel bevat slechts een beknopte, niet volledige samenvatting.


FunctieHuidig Gewenst (conform vertrouwensmodel)
Identificatie

Patiënt: BSN (en niet BSN)

Zorgaanbieder: niet uniform (URA, naam, AGB, KVK, etc.)

Zorgverlener: Niet uniform (personeelsnummer, naam etc.)

Patiënt: BSN (gevalideerd / geverifieerd)

Zorgaanbieder: URA

Zorgverlener: UZI nummer

Authenticatie

Zorgverlener: Niet uniform (UZI pas, username/wachtwoord, etc.)

Zorgaanbieders: Niet uniform (UZI certificaat, self signed etc.)

Zorgverlener: eIDAS hoog (breder dan UZI pas)

Zorgaanbieder: UZI certificaat of vergelijkbaar PKI certificaten

AdresseringNiet uniform (regionaal adresboek, ZAL, AGB, etc.)Zorg-AB als groeipad
Autorisatie

Niet uniform

Beperkt aantal rollen (XDS) / UZI rollen (LSP)

Binnen opvragend EPD, niet bij de bron

Medisch Autorisatie Protocol (MAP), beschikbaar voor beeldbeschikbaarheid

Lokalisatie & toestemming

Niet uniform (LSP voldoet, cloud XDS onduidelijk)

Mitz als groeipad

Logging en controle

Niet uniform, wel in lijn met NEN7510, 7512 en 7513

NEN7513 formaat, NEN7510 en 7512 als procedure

Uniforme rapportages inclusief procedures
  • No labels