"
Important Notification: Deze Confluence space zal binnenkort worden gemigreerd naar een cloud omgeving. De informatie op deze space is tot die tijd te raadplegen.
"
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het Twiin Afsprakenstelsel sluit waar mogelijk aan bij begrippen uit wet- en regelgeving en de DIZRA


NICTIZ; Begrippen Duurzaam Informatiestelsel

https://www.nictiz.nl/standaardisatie/overzichten/begrippen/

DIZRA; Begrippen  Duurzaam Informatiestelsel Referentiearchitectuur

https://dizra.gitbook.io/dizra/begrippenlijst

NEN Normen en begrippen: 

Begrippen bij NEN worden gedefinieerd in de context van de norm. Ze zitten dan ook los in de begrippenlijst per NEN-norm. 

iStandaarden; Begrippen iStandaarden in de Zorg en Ondersteuning van Zorg Instituut Nederland

https://www.istandaarden.nl/istandaarden/begrippen

Begrippenlijst in de Handreiking voor het schrijven van de informatieparagraaf van een kwaliteitsstandaard

https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/assets/zorginzicht/algemeen-ondersteuning/handreiking-voor-het-schrijven-van-de-informatieparagraaf-bij-een-kwaliteitsstandaard.pdf


In de Twiin begrippenlijst beperken we ons tot de Twiin-specifieke begrippen. 

  • No labels