"
Important Notification: Deze Confluence space zal binnenkort worden gemigreerd naar een cloud omgeving. De informatie op deze space is tot die tijd te raadplegen.
"
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korte omschrijving van de dienst

De implementatiediensten van Twiin zorgen voor het toetreden van zorginstellingen tot het afsprakenstelsel Twiin. Daarnaast valt binnen de implementatiediensten het valideren van de GtK partijen. De GtK partijen zijn, nadat zij het validatieproces met goed gevolg hebben doorlopen, gevalideerde partijen die de zorgaanbieder op verschillende onderdelen kunnen ondersteunen bij het implementeren van het Twiin Afsprakenstelsel en de implementatiehandleidingen. We onderscheiden vier implementatiediensten. De implementatiediensten worden door het validatieloket van Twiin uitgevoerd:  In de onderliggende pagina's staat een korte omschrijving van de dienst en de toegevoegde waarde. Per dienst benoemen we bovendien de bijbehorende processen, zoals beschreven in het Twiin Afsprakenstelsel onder "Processen".

  • No labels