"
Important Notification: Deze Confluence space zal binnenkort worden gemigreerd naar een cloud omgeving. De informatie op deze space is tot die tijd te raadplegen.
"
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Dit onderdeel beschrijft de operationele processen voor het Twiin netwerk. Deze processen hebben als doel het Twiin netwerk te beheren en te laten functioneren voor de Twiin zorgtoepassingen. Hieronder valt onder andere het beheren van het afsprakenstelsel, de relaties in het netwerk, het technische netwerk, toetreding en wensen of wijzigingen. De processen zijn primair geschreven voor de beheerorganisatie en de deelnemers.  

Van elk proces beschrijven we: de doelstelling, de verantwoordelijkheden en de processtappen met activiteiten.

Inhoud

  • No labels