"
Important Notification: Deze Confluence space zal binnenkort worden gemigreerd naar een cloud omgeving. De informatie op deze space is tot die tijd te raadplegen.
"
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het Twiin Afsprakenstelsel leeft en ontwikkelt door: we leren van ervaringen tijdens beproevingen. Deze ervaringen gebruiken we om een volgende release aan te scherpen. Twiin werkt in een vastgestelde periode concrete onderwerpen uit, die we in opeenvolgende releases publiceren. In deze sectie bespreken we de meest actuele release van het Twiin Afsprakenstelsel en de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Mocht u suggesties hebben ter verbetering, neem dan contact met ons op via info@twiin.nl of benader ons persoonlijk.


Inhoud

  • No labels