Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Release 0.8 Review versie     

Mededeling Twiin over Status Release 0.8

Twiin is transparant over de werkzaamheden en de richting waarin Twiin beweegt. Met release 0.8 geeft Twiin opnieuw inzage in het Twiin Afsprakenstelsel. Deze release dient als basis voor beproeving en verdere doorontwikkeling in de lopende Twiin-projecten: Knoop., Beeldbeschikbaarheid, eOverdracht en BgZ. Met ervaringen uit deze projecten verrijken we het afsprakenstelsel. In de tweede helft van 2021 publiceren we een solide basis voor implementatie in versie 1.0


Dit is de hoofdpagina van het Twiin afsprakenstelsel Release 0.8

Het Twiin Afsprakenstelsel bestaat uit een set van samenhangende afspraken, procedures en regels op gebied van organisatie, besturing, toezicht, beheer, architectuur, toepassingen, techniek met als doel het realiseren en borgen van het vertrouwen binnen het Twiin netwerk  Het twiin afsprakenstelsel bevat een architectuur bestaande uitgangspunten (principes), modellen, concepten, oplossingsrichtingen en implementatiehandleidingen, zowel voor de generieke laag als per zorgtoepassing.

Website van Twiin: www.twiin.nl
  • No labels