Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De opzet van deze paragraaf is om voor de relevante aspecten van de use case beeldbeschikbaarheid over de gehele keten, concrete voorstellen en afspraken te maken op functioneel vlak. De technische invulling is uitgewerkt in de desbetreffende secties van de implementatiehandleiding beeldbeschikbaarheid. 

Afspraken die voor alle zorgtoepassingen gelden op het gebied van identificatie patient en zorgaanbieder, authenticatie, autorisatie, toestemming, lokalisatie, logging zijn opgenomen onder Voorwaarden GtK.

Beschikbaar stellen gegevens

Algemeen 

 • Elk onderzoek, elk beeld en elk verslag mag maar één keer zichtbaar zijn op de tijdlijn. Het advies is dan ook om binnen Twiin gegevens maar één keer ter beschikking te stellen. 
 • De eindgebruiker ziet een samenstelling van lokale onderzoeken en onderzoeken van andere instellingen.  
 • Het voorstel is om beeldvormende onderzoeken aan te melden zoals ze binnen het eigen PACS/VNA systeem worden geregistreerd. Dit zorgt ervoor dat de tijdlijn gevuld wordt en gegevens beschikbaar zijn en opgevraagd kunnen worden. 

Beeldvormende onderzoeken

 • Alle beeldvormende onderzoeken binnen de radiologie use case worden beschikbaar gesteld als DICOM.  
 • Het beeldvormende onderzoek bevat de beelden (study/serie(s)/image(s)) én optioneel, indien mogelijk, een verslag in DICOM SR Basic Text.
 • Het uitgangspunt is dat het verslag ook altijd naast het DICOM object beschikbaar is.  Hierdoor kan het verslag los van het beeld getoond worden, maar ook als onderdeel van de DICOM studie. 

Verslagen 

 • Verslagen behorende bij beeldvormende onderzoeken worden aangemeld als losse entiteit bij de index.  
 • Bij de aanmelding moeten beeld en verslag een referentie naar elkaar hebben (ReferenceID list) 

Opvragen gegevens

Ophalen gegevens 

 • Voor de korte termijn is het voorstel om het BSN mee te geven in het SAML token, zodat op basis hiervan de extra controle kan worden uitgevoerd.  

Overnemen van gegevens in eigen systeem 

 • Overgenomen onderzoeken van externe organisaties mogen niet opnieuw ter beschikking worden gesteld. 
 • Nieuwe series al toevoeging op bestaande onderzoeken worden wel opnieuw ter beschikking gesteld.  
 • Het voorstel is dat verrichtingencodes zoals binnen de tijdlijn getoond, bij het overnemen in het eigen systeem omgezet worden naar de eigen interne lijst van de ontvangende zorgaanbieder.  
 • Bij het overnemen van beeldvormende onderzoeken worden daarnaast een aantal andere velden aangepast naar interne waardes en dienen een aantal juist niet te worden aangepast.  

Doorverwijzing / Uitbestede onderzoeken 

 • In het verslag moet een verwijzing naar het gebruikte beeldvormende onderzoek worden opgenomen.  
 • Als een deel van een onderzoek gemaakt is in instelling A, met een toevoeging (3D reconstructie) in instelling B wordt deze als twee losse onderdelen op de tijdlijn getoond. 
 • No labels