Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deze pagina geeft een samenvatting van de afspraken over het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen met daarin, indien van toepassing, een onderscheid in afspraken voor de korte termijn en de lange termijn.

Identificatie

Afspraak Identificatie Patiënt

 • Twiin gaat uit van uitwisseling tussen GtK’s op basis van BSN. 
 • Bij het beschikbaar stellen van gegevens dient er naast BSN verificatie, BSN validatie te worden uitgevoerd (controle met ID bewijs). 
 • Bij het opvragen van gegevens is BSN verificatie voldoende.  

Afspraak identificatie zorgverlener

 • Bij landelijke uitwisseling is het noodzakelijk dat de zorgverleners uniek geïdentificeerd kunnen worden.
 • Voor de korte termijn wordt de zorgverlener geïdentificeerd door de combinatie van de zorgaanbieder (URA-nummer) en de zorgverlener (Lokaal ID). 

Afspraak identificatie Zorgaanbieders

 • Zorgaanbieders identificeren zich binnen Twiin middels het UZI-Register Abonneenummer (URA).

Authenticatie

Afspraak Authenticatie (korte termijn)

 • Het voorstel is om voor de authenticatie van de zorgverlener en zorgmedewerker aan te sluiten bij de huidige manier van authenticatie binnen ziekenhuizen, zoals deze nu reeds worden toegepast bij lokale applicaties zoals het EPD en PACS-systemen.  
 • Ziekenhuizen moeten hierbij voldoen aan NEN7510, 7512 en 7513 en gebruiken bijvoorbeeld al smartcards inclusief 2-factor authenticatie. 
 • Voor de rol en de bijbehorende rechten is het voorstel om gebruik te maken van de UZI-rolcode.  

Adressering

Afspraak adressering

 • Binnen Twiin is het bij landelijke opschaling noodzakelijk dat er gebruik gemaakt wordt van een adresseringsvoorziening.
 • Hierbij is gekozen voor het ZORG-AB van VZVZ. 
 • Voor de korte termijn is balans nodig tussen wat nu kan en wat later. Het voorstel is om op korte termijn en bij het koppelen van een beperkt aantal XDS-infrastructuren dit niet als randvoorwaarde te stellen, maar de aansluiting op ZORG-AB als deelproject op te pakken.  

De volgende voorwaarden zijn van kracht na aansluiting op het ZORG-AB

 • Een Gekwalificeerd Twiin Knooppunt voldoet aan het landelijke adresseringsplan zoals vastgelegd in het Zorg-AB.
 • Een Gekwalificeerd Twiin Knooppunt dient voor het achterhalen van technische configuraties, zoals IP adressen en adressering van andere knooppunten, gebruik te maken van het Zorgaanbieders Adresboek (ZORG_AB).
 • Een knooppunt houdt een lijst bij van aangesloten zorgaanbieders die meedoen aan een specifieke zorgtoepassing en deelt deze met de landelijke Twiin organisatie. Bij wijzigingen geeft een knooppunt deze door. 
 • NB. Deze lijst op zorgaanbieder niveau is van belang zodat zorgaanbieders van elkaar weten of ze wel of niet zijn aangesloten op Twiin en ze elkaar kunnen benaderen.

Autorisatie

Afspraak Autorisatie

 • Binnen Twiin is het bij landelijke opschaling noodzakelijk dat er gebruik gemaakt wordt van een te ontwikkelen medisch Autorisatie Protocol (MAP),  op basis van UZI-rolcodes.  
 • Voor de korte termijn wordt uitgegaan van wat er nu geregeld en afgestemd is binnen de deelnemende zorgaanbieders. 

Lokalisatie

Afspraak lokalisatie

 • Binnen Twiin is het bij landelijke opschaling noodzakelijk dat er gebruik gemaakt kan worden van een lokalisatie voorziening, waarbij is gekozen voor de functionaliteit van Mitz. 
 • Op korte termijn moeten er wel stappen gezet kunnen worden. Het voorstel is om op korte termijn en bij het koppelen van een beperkt aantal XDS-infrastructuren aansluiting op Mitz niet als randvoorwaarde te stellen.  

Toestemming

Afspraak toestemming

 • Een Gekwalificeerd Twiin Knooppunt maakt voor de controle van de toestemming van de patiënt gebruik van de gemeenschappelijke toestemmingsvoorziening Mitz, ontwikkeld door het programma OTV.

 • Binnen Twiin is het bij landelijke opschaling noodzakelijk dat er gebruik gemaakt kan worden van één toestemmingsvoorziening, waarbij is gekozen voor de functionaliteit van Mitz, ontwikkeld door het programma OTV. 
 • Het voorstel is om op korte termijn en bij het koppelen van een beperkt aantal XDS-infrastructuren dit niet als randvoorwaarde te stellen. Het aansluiten op Mitz is een project op zich, met een eigen doorlooptijd. 

Logging

Afspraak logging

 • Een Gekwalificeerd Twiin Knooppunt heeft zijn eigen logging faciliteiten ingericht met bijbehorende procedures voor het loggen . 
 • Een Gekwalificeerd Twiin Knooppunt dient de transacties met aangesloten zorgaanbieders, andere knooppunten en de gemeenschappelijke voorzieningen te loggen van de lokale handelingen met betrekking tot ter beschikking stellen en raadplegen.

  NB. Op termijn wordt gedacht aan een gemeenschappelijke voorziening voor logging.

Monitoring

 • No labels