Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De radioloog/medisch specialist wil een overzicht (tijdlijn) van alle beelden en verslagen die beschikbaar zijn op patiënt niveau. Via dit overzicht verkrijgt hij/zij toegang tot dat gedeelte van het patiëntendossier met de beelden en verslagen van zijn/haar patiënten in Nederland. Deze toegang tot beeldvormende onderzoeken is tijd en plaats onafhankelijk en in het kader van een aantal zorgprocessen zoals bijvoorbeeld het doorverwijzen van patiënten of het intercollegiaal bespreken van patiënten, zoals bij een MDO. Op termijn is voorzien dat ook de patiënt inzage heeft in zijn/haar eigen beeldendossier.

bron: Programmaplan realisatie landelijke infrastructuur: TWIIN - versie 6.0

  • No labels