Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het Twiin Afsprakenstelsel bestaat uit een set van samenhangende afspraken, procedures en regels op gebied van organisatie, besturing, toezicht, beheer, architectuur, toepassingen, techniek met als doel het realiseren en borgen van het vertrouwen binnen het Twiin netwerk.

Het Afsprakenstelsel beschrijft de aansluitvoorwaarden waar deelnemers in de vorm van knooppunten aan moeten voldoen voor een of meerdere zorgtoepassingen. Via de knooppunten worden daarmee eisen gesteld aan zorgaanbieders en leveranciers. De aansluitvoorwaarden worden in de vorm van een kwalificatieproces getoetst. Wanneer een knooppunt voldoet aan het afsprakenstelsel dan is dit een 'Gekwalificeerd Twiin-knooppunt'. 

Bron

Definitie naar analogie  van de de definitie van Afsprakenstelsel zoals beschreven door Afsprakenstelsel eToegang  • No labels