Skip to end of metadata
Go to start of metadata


In de business architectuur een omschrijving of verwijzing naar de eisen die gesteld zijn door organisaties, programma's en/of informatiestandaarden en een beschrijving (of verwijzing) naar de functionele use-casus die van toepassing. 


De eisen en voorwaarden  voor de GtK dienstverlener en de applicatiecomponenten zijn opgenomen in de kern https://confluence.vzvz.nl/x/W5cqB

  • No labels