Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Voor de business requirements voor de uitwisseling van de BgZ maken we gebruik van de:

  • Informatiestandaard BgZ
  • Requirements vanuit VIPP5 Module 3
  • Requirements Registratie aan de bron


Nr

Bron

Verwijzing Requirements

Toelichting / Consequenties Twiin

1

Informatiestandaard BgZ

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/BgZ:V0.9_BgZ_MSZ_Informatiestandaard

use-casus:

Vanuit de zorgverlener verzenden van de BgZ bij een verwijzing van een patiënt/cliënt naar een andere zorgverlener in een andere instelling binnen de medisch specialistische zorg.

Vanuit de zorgverlener opvragen van de BgZ bij een andere instelling voor medisch specialistische zorg waar de patiënt onder behandeling is of is geweest.

Ontvangende zorgverleners hergebruiken de gegevens door deze waar nodig over te nemen in het eigen dossier

Er dient gestructureerd (discreet en gecodeerd) uitgewisseld moet worden (geen pdf)


2

vipp5 m3

https://www.vipp-programma.nl/over-vipp/doelstellingen

https://www.vipp-programma.nl/vipp-centraal/nieuws/2020/module-3-vipp-5-aangepast

Doelstelling De instelling kan digitaal de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en relevante correspondentie uitwisselen met een andere instelling

Naast de uitwisseling van de BgZ conform de informatiestandaard moeten naast de BgZ ook bijlagen (correspondentie e.d. kunnen  worden uitgewisseld

3LeveranciersSommige leveranciers geven aan de BgZ via documenten uit te wisselen, andere leveranciers via resources. Beide dienen mogelijk te zijn.Vertaling voor compatibiliteit dient mogelijk te zijn
  • No labels