Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Een korte leeswijzer voor implementatie en leveranciers


Dit onderdeel beschrijft de implementatie van de Twiin  zorgtoepassing BgZ.   In de uitwerking van de zorgtoepassing BgZ is de informatiestandaard uitwisseling BgZ voor de medisch specialistische zorg leidend.

Het onderdeel Bedrijfsarchitectuur beschrijft de specificaties, wensen en verbeteringen  die gesteld zijn door organisaties om de uitwisseling van de BgZ te verbeteren. Hier verwijzen we zoveel mogelijk naar bestaande leidende bronnen. In de informatiearchitectuur beschrijven we welke informatie met welke metadata wordt uitgewisseld, ook hier verwijzen we naar informatiestandaarden en leidende bronnen.


De implementatie voor de uitwisseling van de BgZ via het Twiin afsprakenstelsel is uitgebreid beschreven  in het onderdeel Applicate- & Infra architectuur. Hierin worden beschreven:

  • verschillende (push & pull) uitwisselingsconcepten voor de BgZ , zowel op basis van SOAP voor documenten als Restful voor FHIR resources
  • de transacties tussen de Gekwalificeerde Twiin Knooppunten (GtK's) (SOAP en Restful)
  • vanuit GtK met de benodigde gemeenschappelijke voorzieningen
  • als voorbeeld en  referentie; de transacties achter de GtK's naar de zorgaanbieders (XDS en FHIR)

Het beschrijft de specificaties voor uitwisseling tussen de GtK's en met de gemeenschappelijke voorzieningen. Het geeft een ook voorbeelden voor de transacties achter de knooppunten. Twiin schrijft niet voor hoe de communicatie achter de knooppunten is geregeld maar geeft een hulpmiddel door middel van een referentie op basis van SOAP/SAML en Restful/oAuth.  In Twiin zijn de standaard transacties uitgewerkt in het onderdeel "aansluiten en implementatie kern". Bij de beschrijving van de transacties binnen de zorgtoepassing wordt veelal  verwezen (gelinkt of op de pagina ingesloten) naar de transactie die beschreven zijn deze kern. 


In de aansluit en implementatie kern  van Twiin zijn de algemene (generieke) eisen en voorwaarden opgenomen: https://confluence.vzvz.nl/x/VZcqB

Aanvullende eisen specifiek voor de uitwisseling met de BgZ zijn beschreven bij de Bedrijfs-, Informatie en Applicatie- en Infra- architectuur van de BgZ. 


Samen met de BgZ zijn soms ook bijlagen relevant als bijvoorbeeld de verwijsbrief en bijbehorende correspondentie. Deze kunnen ook in de zorgtoepassing BgZ beschikbaar worden gesteld als een pdf/a document volgens éém van de  uitwisselingsconcepten.


Status Zorgtoepassing BgZ:


Uitwisseling BgZ mbv Twiin afsprakenstelsel is in de basis beschreven in Twiin Release 0.8 maar kan nog wijzigen nav doorontwikkeling informatiestandaard BgZ,  verdere afstemming met leveranciers, testen en beproevingen in de praktijk. Deze implementatiehandleiding is dus niet in beton gegoten en ontvankelijk door nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht.


Wat volgt voor de zorgtoepassing BgZ is:

  • Nadere afstemming en finetuning nav dorontwikkeling informatiestandaard BgZ met NICTIZ
  • Verdere afstemming met leveranciers
  • Testen en beproeven
  • Opzetten Pilot ism VIPP5
  • Uitvoeren roadmap ism VIPP5 en betrokken partijen (zorgaanbieders, leveranciers, koepels, RSO's, VZVZ)


  • No labels