Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dit onderdeel beschrijft verschillende generieke conceptuele oplossingsrichtingen ook wel genoemd de  topologieën voor Twiin.

In de subpaginas  worden onderstaande vier topologieën voor Twiin verder beschreven. Deze topologieën zijn gerangschikt naar organisatorische verantwoordelijkheid voor gegevens (beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid) van decentraal naar centraal naar gemeenschappelijk:


Figuur: Schets van de 4 oplossingsrichtingenVoor de gekozen architectuur van Twiin is er een alternatief voor conceptuele oplossing B bepaald. Hierbij worden de tijdlijn gegevens niet ondergebracht in een gemeenschappelijke voorziening maar blijven deze bij de (index) van de bron. De uitwerkinghiervan is beschreven in de Logische architectuur


  • No labels