Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Doelstelling Twiin


Motto

"De juiste informatie, op de juiste plek, op het juiste moment voor zorgverlener en patiënt!”

Doel

"Het faciliteren van meerdere zorgtoepassingen door het aanbieden van gemeenschappelijke voorzieningen en afspraken voor het landelijk beschikbaar maken en/of uitwisselen van gegevens.”

Concreet betekent dit:

  • Het realiseren van een landelijke infrastructuur;
  • Het inregelen van diensten;
  • Het maken van afspraken op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel.

voor het beschikbaar stellen en/of het uitwisselen van gegevens. De infrastructuur ondersteunt ingebruikname van meerdere zorgtoepassingen, is gebaseerd op (internationale) standaarden en is schaalbaar en uitbreidbaar.


Het doel van Twiin is het zorgbreed faciliteren van meerdere zorgtoepassingen door het aanbieden van gemeenschappelijke voorzieningen en afspraken voor het landelijk beschikbaar maken en/of uitwisselen van gegevens.

lees hier verder over scope en afbakening