Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beschreven in de "Implementatiehandleiding Mitz (Open & gesloten autorisatievraag)".


Dit is een externe transactie. Zie voor meer informatie: https://www.programma-otv.nl/. De handleiding is op te vragen via Programma OTV.

Binnen Twiin worden de volgende transacties gebruikt:

      • Open toestemmingsvraag [TR-0040]

      • Gesloten toestemmingsvraag [TR-0041]

  • No labels