Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Transacties tussen GtKs
Dit onderdeel beschrijft alle transacties tussen Gekwalificeerde Twiin Knooppunten. Deze transacties zijn generiek en worden binnen meerdere zorgtoepassingen gebruikt. Elke Twiin zorgtoepassing kent zijn eigen implementatiehandleiding waarin referenties staan naar dit onderdeel. 

Transacties naar gemeenschappelijke voorzieningen
Deze transacties worden binnen meerdere zorgtoepassingen gebruikt en vinden plaats tussen een GtK en een gemeenschappelijke dienst. De transacties staan niet inhoudelijk beschreven in dit afsprakenstelsel. Vanuit deze pagina wordt er een verwijzing gemaakt naar de gemeenschappelijke dienst.

Transacties achter een GtK (referentie)
De transacties binnen een GtK zijn ter referentie beschreven. Deze transacties kunnen plaatsvinden binnen een GtK. Het GtK staat vrij om deze transacties zelf in te vullen zolang zij voldoet aan het PvE en de inkomende transacties (Transacties tussen GtKs) ondersteunt.

  • No labels