Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introductie


Dit onderdeel beschrijft alle transacties tussen Gekwalificeerde Twiin Knooppunten. Deze transacties zijn generiek en worden binnen meerdere zorgtoepassingen gebruikt. Elke Twiin zorgtoepassing kent zijn eigen implementatiehandleiding waarin referenties staan naar dit onderdeel. 

Scope

Alleen transacties tussen Gekwalificeerde Twiin Knooppunten worden beschreven in dit document. Deze transacties zijn bewust generiek, eventuele specifieke situaties zijn uitgewerkt in de zorgtoepassing.
In de uitwerking van de transacties is bewust gekozen voor zowel uitwerking in SOAP/SAML als in RESTful/JWT. De reden hiervoor is dat we voorzien dat we in ieder geval in de komende jaren te maken hebben met een hybride infrastructuur waarin beide protocollen naast elkaar en wellicht ook door elkaar gebruikt zullen gaan worden. Voor data (voor)zien we geleidelijke overgang naar voornamelijk RESTful/JWT transacties.


SOAP

Beschikbaarstellen documenten / gegevenssets

Beschikbaarstellen beelden


RESTFUL

Beschikbaarstellen documenten / gegevenssets

Beschikbaarstellen beelden

Beschikbaarstellen losse resources

Inhoud kern

Handleiding per Zorgtoepassing  • No labels