Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beschreven in de "VZVZ ZORG-AB Implementatiehandleiding". Voor meer informatie:


Dit is een externe transactie. Zie voor meer informatie: https://www.vzvz.nl/ict-dienstverleners/zorg-ab

Binnen Twiin worden de volgende transacties gebruikt:

      • Get Organization
      • Get Endpoint  • No labels