Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Twiin heeft hierbij de volgende zorgtoepassingen in het vizier die een onderdeel uitmaken van het Twiin afsprakenstelsel:

Beeldbeschikbaarheid:

  • Beeldbeschikbaarheid: Realiseren van de gevraagde tijdlijn-functionaliteit door zorgverleners

Databeschikbaarheid 

  • BgZ: Aantonen dat de BgZ uitgewisseld kan worden middels twee uitwisselconcepten

In ontwikkeling

  • eOverdracht: Ontwerpen en beproeven van de infrastructuur voor de verpleegkundige overdracht

Voorzien

  • Lab voor Apotheek 
  • Perinatologie voor de geboortezorg


In deze release is beschikbaar:


Note: Het Twiin project DVD-exit heeft als doel op korte termijn het uitfaseren van de DVD ten behoeve het transport van medische beelden en valt buiten het Twiin afsprakenstelsel.

Note:  De zorgtoepassing beeldbeschikbaarheid betreft beeld en verslag en wordt uitgewerkt gebaseerd op de visie van de NVvR. Deze visie is bijvoorbeeld geconcretiseerd in de functionele behoefte van een tijdlijn van de beeldvormende onderzoeken van één patiënt. 

Note: Onder databeschikbaarheid vallen meerdere zorgtoepassingen (BgZ, verpleegkundige overdracht en geboortezorg) en verschillende functionele behoeften zoals benoemd door de programma’s eOverdacht, Registratie aan de Bron, VIPP5 of BabyConnect. Tevens wordt het uitwisselen van labwaarden, onderdeel van het programma Medicatie Overdracht, meegenomen.

  • No labels