"
Important Notification: Deze Confluence space zal binnenkort worden gemigreerd naar een cloud omgeving. De informatie op deze space is tot die tijd te raadplegen.
"
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Eind 2019 zijn de eerste uitwisselingen tussen zorgaanbieders en patiënt binnen MedMij gestart via LSP+ als dienstverlener zorgaanbieder (DVZA). LSP+ is sinds eind 2019 in verschillende regio’s operationeel waar zorgaanbieders via MedMij gegevens beschikbaar stellen aan hun patiënten. In 2020 is VZVZ gestart met het gereed maken van LSP+ voor zorgaanbieders die willen deelnemen aan de verschillende VIPP-regelingen.

Sinds medio 2021 is het mogelijk om ook de BgGGZ en de BgZ uit te wisselen via het LSP en LSP+. Hiervoor is in samenwerking met verschillende leveranciers de mogelijk om op basis van FHIR aan te sluiten op het LSP toegevoegd. Dit heeft geresulteerd in AORTA specificatie en op basis daarvan de implementatie in het LSP en bij XIS-leveranciers. Deze specificaties zijn op deze omgeving opgenomen. Het uiteindelijke doel is om deze specificaties op te nemen in de reguliere AORTA documentatie.

In de linkerkolom zijn de links opgenomen naar o.a. de specificaties.

BgZ en BgGGZ

Voor de standaarden BgZ en BgGGZ die worden toegepast bij de VIPP5 resp. VIPP-GGZ en VG-VIPP regeling, is het LSP aangepast worden om uitwisseling op basis van de HL7 FHIR standaard mogelijk te maken, geïntegreerd met de functionaliteit van LSP+ om aansluiting op MedMij te realiseren. Dit is gerealiseerd door het  project AORTA-on-FHIR.

De eerste fase van dit project zijn gericht op het ondersteunen van VIPP-GGZ (BgGGZ en Medicatie), VG-VIPP (BgGGZ), VIPP5 (module 1 en 2) en OPEN (ontwikkelopdracht 2 en 3).

Onderlinge uitwisseling over LSP op basis van FHIR

De volgende fase van dit project zal zich richten op onderlinge uitwisseling op basis van FHIR. In 2022 zal de implementatie hiervan gedaan worden. De specificaties hiervoor zullen ook op deze website gepubliceerd worden.

Contact

Voor vragen over
  • No labels