"
Important Notification: Deze Confluence space zal binnenkort worden gemigreerd naar een cloud omgeving. De informatie op deze space is tot die tijd te raadplegen.
"
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Datum:

04 jan 2023

Status:

Definitief

Versie:

1.2

Classificatie:

Vertrouwelijk

Eigenaar:

LDM Architectuurteam

Revisie:
DocumentHistorie


Documentversies

Datum

Status

Versie

Omschrijving

Auteur

27-05-2021

Concept

0.1.0

Initiële opzet PvE GBZ

F. Schipper

17-06-2021

Concept

0.2.0

Open – en gesloten autorisatievraag toegevoegd

F. Schipper

18-06-2021

Concept

0.3.0

Omzetten naar nieuw VZVZ template + uitwerking verwerkingsstatussen

F. Schipper

23-06-2021

Concept

0.4.0

Review versie

F. Schipper

29-06-2021

Concept

0.5.0

2e Review versie

F. Schipper

30-06-2021

Concept

0.6.0

Verwerken divers commentaar

F. Schipper

01-07-2021

Concept

0.7.0

Toevoegen eisen met betrekking tot actualiteitenregister

F. Schipper

09-07-2021

Concept

0.8.0

Verwerken divers commentaar

F. Schipper1.0.0

1.1.0


Rob den Braasem

09 mei 2022

Definitief

1.1.1

Commentaar verwerkt

Rob den Braasem

23 mei 2022

Definitief

1.1.2

Titel aangepast

Rob den Braasem


Definitief

1.1.3

Aanpassingen naar aanleiding van vragen CMG

Rob den Braasem

5 Januari 2023
1.2Batch migratie toegevoegd
Omgezet naar Confluence Pagina
Rob den BraasemReviewhistorie

Functie

Medewerker

Onderdeel (hoofdstuk, paragraaf, etc.)Functie

Naam van de medewerker – intern afk.


Accordering

Datum

Status

Versie

Wie

Dag-maand-jaar

Wat is de status van dit document?

Versienummer

Naam/functie van de degene die akkoord heeft gegevenInhoudsopgave


  • No labels