Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De implementatiegids van Twiin bestaat uit een aansluit en implementatiewijzer kern. Hier staat de generieke kern van Twiin beschreven, de GtK voorwaarden, de transacties en de metadata. Deze zijn  gebaseerd op de logische  architectuur wat een onderdeel is van de architectuurvisie.

De zorgtoepassingen van Twiin zijn toepassingen gebaseerd op deze generieke kern en zijn een onderdeel van het Twiin afsprakenstelsel. Iedere zorgtoepassing heeft een eigen implementatiewijzer die de lezer door de implementatie van de zorgtoepassing loodst.


Voorwaarden GtK

Om deel te kunnen nemen aan Twiin moet een Gekwalificeerd Twiin Knooppunt (GtK) voldoen aan een set van voorwaarden.  
Er zijn algemene voorwaarden en voorwaarden die specifiek zijn voor een bepaalde zorgtoepassing.
Om GtK te worden dient een organisatie aan alle algemene voorwaarden te voldoen en aan de voorwaarden van minstens één zorgtoepassing.

Transacties

Transacties vinden plaats tussen twee actoren. Een applicatie kan één of meerdere actoren bevatten. Alle transacties zijn inhoudelijk beschreven en zijn onder te verdelen in drie categorieën. De transacties volgen internationale standaarden en integratieprofielen.


GTKs.png

Transacties tussen GtKs

Dit onderdeel beschrijft alle transacties tussen Gekwalificeerde Twiin Knooppunten. Deze transacties zijn generiek en worden binnen meerdere zorgtoepassingen gebruikt. Elke Twiin zorgtoepassing kent zijn eigen implementatiehandleiding waarin referenties staan naar dit onderdeel. 

Transacties achter een GtK (referentie)

De transacties binnen een GtK zijn ter referentie beschreven. Deze transacties kunnen plaatsvinden binnen een GtK. Het GtK staat vrij om deze transacties zelf in te vullen zolang zij voldoet aan het PvE en de inkomende transacties (Transacties tussen GtKs) ondersteunt.

Transacties naar gemeenschappelijke voorzieningen

Deze transacties worden binnen meerdere zorgtoepassingen gebruikt en vinden plaats tussen een GtK en een gemeenschappelijke dienst. De transacties staan niet inhoudelijk beschreven in dit afsprakenstelsel. Vanuit deze pagina wordt er een verwijzing gemaakt naar de gemeenschappelijke dienst.


  • No labels