Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Voor de transacties naar de gemeenschappelijke voorzieningen volgt hieronder een verwijzing naar het generiek implementatie en aansluitwijzer kern

https://confluence.vzvz.nl/x/pgOKAwTransacties naar gemeenschappelijke voorzieningen