Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Status

Gereed voor release 0.8

Wat volgt in volgende versie van het afsprakenstelsel

Formele component verder uitgeschreven oa. het reglement en de contractuele afspraken

De inhoudelijke component wordt uitgewerkt binnen Gemeenschappelijke functies en voorzieningen


Onder Governance verstaan we het geheel van organisatie, rollen, taken, verantwoordelijkheden en spelregels die nodig zijn voor het functioneren van Twiin. Het vertrouwensmodel is een belangrijk essentieel voor de verdere uitwerking van dit onderdeel. We geven in deze release inzicht in de gedachten over de opzet van het vertrouwensmodel en is de basis voor verdere uitwerking.

...