Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

...

Trusted Exchange Framework and Common Agreement (TEFCA) -  https://www.healthit.gov/sites/default/files/draft-trusted-exchange-framework.pdf

Visie op samenhang in de zorginfrastructuren in Nederland. Op weg naar naadloze samenwerking in de zorg. Positioning Paper (PP) - Meijboom. G., Van Gelder. E., Van Pelt. V., Bus. B., Mallie. M., Settels. M., van der Stigchel. B., Gondelach. S., Tesink. W., Vos. J., Van Holland. R. (2018).  https://www.informatieberaadzorg.nl/publicaties/publicaties/2019/11/07/visie-op-samenhang