Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Warning
iconfalse

Mededeling Twiin over Status Release 0.8

Het doel van deze release is om inzage te geven in de huidige stand van zaken van het Twiin afsprakenstelsel. Twiin wil transparant zijn over waar aan gewerkt wordt en in welke richting Twiin is transparant over de werkzaamheden en de richting waarin Twiin beweegt.   Met deze release laat Twiin zien wat er tot nu toe is gerealiseerd. Deze release is (nog) niet volledig beproefd in de praktijk, en release 0.8 geeft Twiin opnieuw inzage in het Twiin Afsprakenstelsel. Deze release dient als basis voor beproeving en verdere doorontwikkeling in de lopende Twiin Twiin-projecten (: Knoop., Beeldbeschikbaarheid, eOverdracht , en BgZ). Met ervaringen uit deze projecten verrijken we het afsprakenstelsel om in . In de 2de tweede helft van 2021 publiceren we een solide basis voor implementatie te publiceren in versie 1.0.


Dit is de hoofdpagina van het Twiin afsprakenstelsel Release 0.8

...