Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Figuur: Schets van de 4 oplossingsrichtingen


Children Display
depth2


Voor de logische gekozen architectuur van Twiin is er een alternatief voor conceptuele oplossing B bepaald. Hierbij worden de tijdlijn gegevens niet ondergebracht in een gemeenschappelijke voorziening maar blijven deze bij de (index) van de bron. De uitwerkinghiervan is beschreven in de Logische architectuur

...