Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Binnen Twiin zijn in de visievorming een aantal conceptuele oplossingsrichtingen uitgewerkt. Deze oplossingsrichtingen zijn gerangschikt naar organisatorische verantwoordelijkheid voor gegevens (beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid) van decentraal via centraal naar gemeenschappelijk.

In de verder realisatie is gekozenvoor gekozen voor een variant van de conceptuele oplossingsrichting A. De gegevens staan bij de bron, waar deze door middel van een index gevonden kunnen worden.

...