Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Proces Toetreden: Het Proces Toetreden beschrijft de stappen die genomen moeten worden om toe te treden tot het Twiin netwerk als Gekwalificeerd Twiin Knooppunt en/of extra gekwalificeerd te worden voor meer Zorgtoepassingen.
  • Proces Certificering Leveranciers: Het Proces Certificering Leveranciers heeft als doel om producten van leveranciers het kenmerk 'Twiin gekwalificeerd' te laten verkrijgen.
  • Proces Migratie: Het proces Migratie heeft als doel om een deelnemer van de huidige situatie naar de nieuwe vereiste situatie te begeleiden om in productie te kunnen gaan voor de betreffende zorgtoepassing(en).
  • Proces Incidentmanagement: Het Proces Incidentmanagement heeft als doel om verschillende typen incidenten op gestructureerde wijze binnen de context van Twiin af te handelen.
  • Proces Changemanagement: Het Proces Changemanagement heeft als doel om wijzigingsverzoeken op een gestructureerde wijze af te handelen.
  • Proces Instandhouding en naleving: Het Proces instandhouding en naleving heeft als doel de veilige en betrouwbare werking, de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in het gehele Afsprakenstelsel te borgen.
  • Proces Nieuwe Zorgtoepassingen: Het Proces Nieuwe Zorgtoepassingen beschrijft de stappen die genomen moeten worden om nieuwe zorgtoepassingen in Twiin op te nemen.


Children Display