"
Important Notification: Deze Confluence space zal binnenkort worden gemigreerd naar een cloud omgeving. De informatie op deze space is tot die tijd te raadplegen.
"
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Inleiding

Eind 2019 zijn de eerste uitwisselingen tussen zorgaanbieders en patiënt binnen MedMij gestart via LSP+ als dienstverlener zorgaanbieder (DVZA). LSP+ is sinds eind 2019 in verschillende regio’s operationeel waar zorgaanbieders via MedMij gegevens beschikbaar stellen aan hun patiënten. In 2020 is VZVZ gestart met het gereed maken van LSP+ voor zorgaanbieders die willen deelnemen aan de verschillende VIPP-regelingen.

Deze omgeving is bedoeld voor leveranciers en zorgaanbieders die geïnteresseerd zijn in de uitwisseling van BgZ en BgGGZ via LSP+. Hier vind je alle informatiematerialen rondom dit project, alsook notulen en actiepunten die uit vergaderingen voortkomen en is het mogelijk om te kunnen discussiëren, comments te plaatsen of documenten te uploaden. Sinds medio 2021 is het mogelijk om ook de BgGGZ en de BgZ uit te wisselen via het LSP en LSP+. Hiervoor is in samenwerking met verschillende leveranciers de mogelijk om op basis van FHIR aan te sluiten op het LSP toegevoegd. Dit heeft geresulteerd in AORTA specificatie en op basis daarvan de implementatie in het LSP en bij XIS-leveranciers. Deze specificaties zijn op deze omgeving opgenomen. Het uiteindelijke doel is om deze specificaties op te nemen in de reguliere AORTA documentatie.

In de linkerkolom zijn de links opgenomen naar o.a. de specificaties.

In de periode 2020Q4-2020Q1 zullen gezamenlijk de specificaties en implementatie worden vormgegeven en getest in de vorm van een Proof of Concept (Poc). Het doel is om het LSP+ en LSP eind 2021Q1 gereed te hebben voor productie, zodat leveranciers en zorgaanbieders de MedMij-kwalificatie voor BgZ of BgGGZ kunnen behalen en uitwisseling in productie mogelijk te maken binnen de deadline van de VIPP-regelingen.

BgZ en BgGGZ

Voor de standaarden BgZ en BgGGZ die worden toegepast bij de VIPP5 resp. VIPP-GGZ en VG-VIPP regeling,

zal

is het LSP aangepast worden om uitwisseling op basis van de HL7 FHIR standaard mogelijk te maken, geïntegreerd met de functionaliteit van LSP+ om aansluiting op MedMij te realiseren. Dit is gerealiseerd door het  project

heet

AORTA-on-FHIR

en kent meerdere fasen:
  1. Fase 1 waarin BgZ en BgGGZ via LSP(+) ten behoeve van de VIPP-regelingen uitwisselbaar worden in het kader van MedMij Use Case Verzamelen, waarbij de patiënt via zijn PGO zijn eigen gegevens kan ophalen;
  2. Fase 2 waarin BgZ en BgGGZ via LSP ten behoeve van de VIPP5-regeling ook tussen zorgaanbieders onderling uitgewisseld kunnen worden;
  3. Fase 3 waarin de patiënt ook zelf gegevens kan delen met de zorgaanbieder (VIPP5);
  4. Fase 4 waarbij LSP en LSP+ doorontwikkeld wordentot gemeenschappelijke diensten.

Momenteel zijn we gestart met fase 1, gericht op de deadlines van de betreffende VIPP-regelingen.

Voor vragen over

.

De eerste fase van dit project zijn gericht op het ondersteunen van VIPP-GGZ (BgGGZ en Medicatie), VG-VIPP (BgGGZ), VIPP5 (module 1 en 2) en OPEN (ontwikkelopdracht 2 en 3).

Onderlinge uitwisseling over LSP op basis van FHIR

De volgende fase van dit project zal zich richten op onderlinge uitwisseling op basis van FHIR. In 2022 zal de implementatie hiervan gedaan worden. De specificaties hiervoor zullen ook op deze website gepubliceerd worden.

Contact

Voor vragen over