Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Warning
iconfalse
titleMededeling Twiin

DIT IS RELEASE 1.0 beta; solide basis voor beproeving

Livesearch
spaceKeyTA10beta
placeholderzoek door het afsprakenstelsel

Tip

Twiin realiseert een landelijk afsprakenstelsel op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel voor het veilig en betrouwbaar delen van gegevens in de zorg. In het afsprakenstelsel staat beschreven hoe de beschikbaarheid van gegevens voor landelijke zorgtoepassingen werkt door bestaande zorgnetwerken en gemeenschappelijke voorzieningen in samenhang te verbinden. Met het afsprakenstelsel verbeteren we de zorg en verminderen we de registratielast.

...