Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

draw.io Diagram
borderfalse
diagramNameKoppeltaal stelsel
simpleViewerfalse
width
linksauto
tbstylehidden
diagramDisplayName
lboxfalse
diagramWidth441
revision2
 

Koppeltaal is dé standaard die zorgaanbieders in staat stelt om eHealth te integreren in hun behandelprocessen. Koppeltaal faciliteert in het verbinden en integreren van informatiestromen uit EPD, ROM-vragenlijsten en eHealth (games, modules, apps). Dit draagt bij aan gebruiksgemak voor zowel behandelaar als cliënt en voorkomt versnippering in dossiers.

Wanneer we naar Koppeltaal als geheel kijken zien we dat deze is samengesteld uit een aantal belangrijke onderdelen Deze onderdelen vormen gezamenlijk het Koppeltaal stelsel.

De Koppeltaal community bestaat uit zorgaanbieders (zorginstellingen), IT-leveranciers, VZVZ en zorgverzekeraars die samen Koppeltaal tot een succes hebben gemaakt en als community samen op dit succes willen voortbouwen.

Koppeltaal afspraken omvatten de afspraken met betrekking tot het volgen van de standaarden, de verantwoordelijkheden en rechten van de deelnemers en de afspraken over het gebruik en beheer van Koppeltaal. Deze afspraken maken van het Koppeltaal stelsel een op afspraken gebaseerd stelsel, oftewel een afsprakenstelsel.

Specificaties & Architectuur beschrijft de Koppeltaal standaard aan de hand van use cases uit de community.

De voorziening is de technische implementatie van het gemeenschappelijke deel van de Koppeltaal infrastructuur. 

Diensten zijn de ondersteunende dienstverlening van Koppeltaal voor community en overige belanghebbenden in de omgeving van Koppeltaal. Deze diensten zijn onderdeel van de dienstverlening van stelselbeheerder VZVZ.


Meer algemene informatie over Koppeltaal is terug te vinden op: Koppeltaal.nl


Recente wijzigingen

Children Display
styleh4
pageWijzigingen
sortcreation
excerptTyperich content
first5

Meer wijzigingen...