Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Warning
iconfalse
titleMededeling Twiin over Status Release 0.7

Het doel van deze release is om inzage te geven in de huidige stand van zaken van het Twiin afsprakenstelsel. Het Twiin afsprakenstelsel volgt een groeimodel, wat betekent dat we leren van ervaring en dit verwerken in de volgende release. Graag willen we vanuit het programma transparant zijn over waar we aan werken en wat onze gedachtegang is over hoe het zou kunnen werken. Met deze "sneak-preview" geven we een kijkje te geven in Twiin. Begin 2021 zal een officiële release volgen voor openbare consultatie, waarbij we graag input ontvangen vanuit het veld. 


Twiin werkt in een vastgestelde periode concrete onderwerpen uit, met als resultaat een volgende release. Onderwerpen die op de rol staan voor verdere uitwerking in de volgende release, worden op de pagina’s van de hoofdonderwerpen benoemd.

...