"
Important Notification: Deze Confluence space zal binnenkort worden gemigreerd naar een cloud omgeving. De informatie op deze space is tot die tijd te raadplegen.
"

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Welkom bij het Twiin Afsprakenstelsel

Twiin, jouw gids op wegnaarlandelijke uitwisseling


Je bevindt je in het Twiin Afsprakenstelsel. Het Twiin Afsprakenstelsel is publiek beschikbaar voor iedereen met interesse in landelijke beschikbaarheid en uitwisseling van gegevens in de zorg. 


Info
titleOp deze pagina

Table of Contents
maxLevel1
stylesquare

Wat is Twiin?

Onder het motto ‘De juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment, voor zorgverlener en patiënt’ ontwikkelt het programma Twiin een landelijk afsprakenstelsel en ondersteunt bij het beproeven van het Twiin Afsprakenstelsel. Daarnaast levert het programma de volgende items:

  • Toolkit: een set hulpmiddelen t.b.v. implementatie van het afsprakenstelsel
  • Testomgeving: tooling en hulp bij beproeving van het Twiin Afsprakenstelsel
  • Community: om elkaar te informeren, te helpen en te ondersteunen

Het programma kent veel stakeholders en niet één specifieke opdrachtgever. VZVZ en RSO NL zijn opdrachtnemer van Twiin en voeren het programma uit in samenwerking met een groot aantal betrokken partijen. VZVZ en RSO-NL leggen verantwoording af binnen de programmaorganisatie en aan de financier(s). Zorgverzekeraars Nederland financiert het programma in de opstartfase, natuurlijk wordt ook gekeken naar structurele financiering. Partners in het programma zijn Patiënten Federatie Nederland, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Citrienfonds, Nederlandse Federatie van Universitair Medische centra, Nictiz, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Federatie Medisch Specialisten. Zij op hun beurt vertegenwoordigen hun achterban.

Wat is het Twiin Afsprakenstelsel?

Het Twiin afsprakenstelsel is een landelijk verbindend afsprakenstelsel voor het veilig en betrouwbaar elektronisch delen van gegevens in de zorg

  • tussen zorgnetwerken, platformen, stelsels en voorzieningen​;

  • waarbij interoperabiliteit op alle lagen uitgangspunt is​. 

Met het Twiin Afsprakenstelsel verbeteren we de zorg en verminderen we de registratielast. Met het Twiin Afsprakenstelsel dragen we bij aan sneller, veiliger en goedkoper beschikbaar maken van de gegevens in de zorg voor patiënt en zorgverleners.


Het Twiin Afsprakenstelsel bestaat uit een set afspraken, procedures en regels op het gebied van organisatie, besturing, toezicht, beheer, architectuur, toepassingen en techniek. Hierin staat beschreven hoe de deelnemers met elkaar samenwerken en welke verantwoordelijkheden ze daarbij hebben. Het afsprakenstelsel bevat ook een architectuur. De architectuur bevat uitgangspunten, principes, modellen, concepten, ontwerpen en implementatiewijzers.

Waarom is er een Twiin Afsprakenstelsel?

Zorgverleners werken steeds meer in netwerken. Zij hebben informatie nodig verspreid in verschillende dossiers bij verschillende zorgverleners. Deze informatie moet veilig en betrouwbaar beschikbaar zijn om adequaat zorg te kunnen leveren. Hiervoor legt het Twiin afsprakenstelsel verbinding tussen verschillende stelsels, zorgnetwerken en voorzieningen. Het doel is om landelijke en leveranciersonafhankelijke uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders mogelijk te maken. Door het maken van afspraken en het definiëren van transacties gebaseerd op (inter)nationale standaarden, wordt landelijke en leveranciersonafhankelijke uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders mogelijk. Hiervoor legt het afsprakenstelsel verbinding tussen verschillende stelsels, zorgnetwerken en voorzieningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de regionale netwerken, het landelijke AORTA-netwerk maar ook aan zorgplatformen, leveranciersnetwerken en initiatieven als NUTS en Babyconnect. Dit doen we in eerste instantie aan de hand van vier zorgtoepassingen. Beeldbeschikbaarheid en uitwisseling van de BgZ  zijn opgenomen in deze release. eOverdracht en Geboortezorg zijn in verkenning en nog niet opgenomen in deze release.


Voor wie is het Twiin Afsprakenstelsel?

Het Twiin Afsprakenstelsel is interessant voor mensen met verschillende functies. Bij het onderdeel 'de doelgroepen' geven we per doelgroep een handreiking welke onderdelen van het afsprakenstelsel relevant zijn.


Hoe gebruik ik het Twiin Afsprakenstelsel?

In de leeswijzer vind je meer uitleg over de indeling van het Twiin Afsprakenstelsel.


Hoe navigeer ik door het Twiin Afsprakenstelsel?

Include Page
Navigatiekaart Twiin Afsprakenstelsel
Navigatiekaart Twiin Afsprakenstelsel


Wat is nieuw in deze release

Wat zijn de wijzigingen in deze release

Expand

Include Page
Wat is nieuw?
Wat is nieuw?

Contact

Note

Heb je vragen? Mail naar info@twiin.nl

Website van Twiin: www.twiin.nl


De afspraken in deze versie passen bij de huidige tijdsgeest en ontwikkelingen in het veld van digitale uitwisseling. Ontwikkelingen in wetgeving, ICT-innovaties, nieuwe inzichten en toetreders op de markt, houden we met onze samenwerkingspartners nauwlettend in de gaten en verwerken we in volgende versies. Het Twiin Afsprakenstelsel is een solide basis, waarop we verder bouwen. De basis wordt beproefd en daarna in de praktijk toegepast.