Skip to end of metadata
Go to start of metadata
De architectuur bevat uitgangspunten, modellen,  concepten, oplossingsrichtingen en en implementatiehandleidingen 
Status

Gereed voor release 0.8 inzage versie. 

Wat volgt in volgende versie van het afsprakenstelsel
  • Input van uit de Twiin projecten Knoop. Beeldbeschikbaarheid eOverdracht en BgZ
  • Uitwerking push architectuur voor beeld


In de uitwerking van de architectuur is gebruikt gemaakt van onderstaand raamwerk. De horizontale lagen evolueren van visie naar concrete oplossing. De verticale lagen staan respectievelijk voor business, informatie, informatie systeem en infrastructuur. Op ieder snijvlak van deze lagen worden bouwblokjes beschreven, en wordt gekeken naar beveiliging en governance.


In de architectuur visie is uitgelegd waarom gekozen is een architectuur met knooppunten en gemeenschappelijke voorzieningen.  De conceptuele architectuur is uitgewerkt in een aantal oplossingsrichtingen waarvan de gekozen oplossingsrichting is uitgewerkt in een logische architectuur. In de aansluit en implementatiewijzer zijn de aansluiteisen, implementatievoorwaarden, de transactie met de bijbehorende standaarden beschreven.


Inhoud van Architectuur


De architectuur van Twiin bestaat uit de beschrijving van de architectuurvisie en daarvan afgeleid de logische architectuur. In de aansluit en implementatiewijzer  staat de generieke kern van Twiin beschreven, de GtK voorwaarden, de transacties en de metadata. De zorgtoepassingen van Twiin zijn toepassingen gebaseerd op deze generieke kern en zijn een onderdeel van het Twiin afsprakenstelsel. Iedere zorgtoepassing heeft een eigen implementatiewijzer die de lezer door de implementatie van de zorgtoepassing loodst.


  • No labels