Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De transacties binnen een GtK zijn ter referentie beschreven. Deze transacties kunnen plaatsvinden binnen een GtK. Het GtK staat vrij om deze transacties zelf in te vullen zolang zij voldoet aan het PvE en de inkomende transacties (Transacties tussen GtKs) ondersteunt.De gebruikte transacties maken gebruik van verschillende protocollen. De uitwisselconcepten zijn uitgewerkt op basis van SOAP en RESTful transacties. Waar bij SOAP (Simple Object Acces Protocol) gebruikt gemaakt wordt van XML berichten die voornamelijk over HTTP verstuurd worden, wordt bij een RESTful (Representional State Transfer) transactie gebruik gemaakt van web API's (Application Program Interface) via HTTP requests zoals GET, PUT, POST en DELETE. Bij SOAP-transacties kan het XML bericht aangevuld worden met een SAML (Security Assertion Markup Language) token voor beveiligingsredenen. Bij RESTful transacties wordt gebruikt gemaakt van een JWT (JSON Web Token) of een oAuth token dat gebruikt kan worden binnen het HTTP-protocol.


SOAP

Beschikbaarstellen documenten / gegevenssets

Beschikbaarstellen beelden


RESTFUL

Beschikbaarstellen documenten / gegevenssets

Beschikbaarstellen beelden

Beschikbaarstellen losse resources

De gebruikte transacties maken gebruik van verschillende protocollen. De uitwisselconcepten zijn uitgewerkt op basis van SOAP en RESTful transacties. Waar bij SOAP (Simple Object Acces Protocol) gebruikt gemaakt wordt van XML berichten die voornamelijk over HTTP verstuurd worden, wordt bij een RESTful (Representional State Transfer) transactie gebruik gemaakt van web API's (Application Program Interface) via HTTP requests zoals GET, PUT, POST en DELETE. Bij SOAP-transacties kan het XML bericht aangevuld worden met een SAML (Security Assertion Markup Language) token voor beveiligingsredenen. Bij RESTful transacties wordt gebruikt gemaakt van een JWT (JSON Web Token) of een oAuth token dat gebruikt kan worden binnen het HTTP-protocol.


SOAP

Opvragen metadata (tijdlijn)

Opvragen documenten (via tijdlijn)

Opvragen documenten (direct)


RESTFUL

Opvragen metadata (tijdlijn)

Opvragen documenten (via tijdlijn)

Opvragen documenten (direct)

Voor beschrijving en toelichting over de gemeenschappelijke voorzieningen: https://confluence.vzvz.nl/x/-aBnAg


  • No labels