Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »Twiin  Afsprakenstelsel en Architectuur 

Release 0.8 Work In Progress           

Mededeling Twiin

DIT IS DE ACTUELE WERKVERSIE (WIP Versie)


Dit is de hoofdpagina van het Twiin afsprakenstelsel Release 0.8 WIP

Het Twiin Afsprakenstelsel bestaat uit een set van samenhangende afspraken, procedures en regels op gebied van organisatie, besturing, toezicht, beheer, architectuur, toepassingen, techniek met als doel het realiseren en borgen van het vertrouwen binnen het Twiin netwerk  Het twiin afsprakenstelsel bevat een architectuur bestaande uitgangspunten (principes), modellen, concepten, oplossingsrichtingen en implementatiehandleidingen, zowel voor de generieke laag als per zorgtoepassing.

Website van Twiin: www.twiin.nl  • No labels