Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »Twiin  Afsprakenstelsel en Architectuur 

Release 0.8 Publieke Inzage versie

           

Mededeling Twiin over Status Release 0.8

Het doel van deze release is om inzage te geven in de huidige stand van zaken van het Twiin afsprakenstelsel. Het Twiin afsprakenstelsel volgt een groeimodel, wat betekent dat we leren van ervaring en dit verwerken in de volgende release. Graag willen we vanuit het programma transparant zijn over waar we aan werken en wat onze gedachtegang is over hoe het zou kunnen werken. Met deze release geven we een kijkje te geven in Twiin. 

Twiin werkt in een vastgestelde periode concrete onderwerpen uit, met als resultaat een volgende release. Onderwerpen die op de rol staan voor verdere uitwerking in de volgende release, worden op de pagina’s van de hoofdonderwerpen benoemd.


Dit is de hoofdpagina van het Twiin afsprakenstelsel Release 0.8 WIP

Het Twiin Afsprakenstelsel bestaat uit een set van samenhangende afspraken, procedures en regels op gebied van organisatie, besturing, toezicht, beheer, architectuur, toepassingen, techniek met als doel het realiseren en borgen van het vertrouwen binnen het Twiin netwerk  Het twiin afsprakenstelsel bevat een architectuur bestaande uitgangspunten (principes), modellen, concepten, oplossingsrichtingen en implementatiehandleidingen, zowel voor de generieke laag als per zorgtoepassing.

Website van Twiin: www.twiin.nl  • No labels