Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deze versie is in ontwikkeling en betreft een pre-release (versie 0.7 inclusief alle wijzigingen tot 21 maart 2022) met als doel een review door de technische community

Over deze documentatie


Use Case specificaties & Koppeltaal standaard

Business Use CasesSystem Use CasesStandaard topics


Developer-guide, referentie-implementatie, test-suite

De developer-guide, referentie-implementatie, en testsuite maken deze documentatie compleet maar maken geen deel uit van deze Confluence publicatie. Deze onderdelen van de documentatie zijn terug te vinden via:


FHIR Resource profielen

Gegevensuitwisseling binnen Koppeltaal is gebaseerd op FHIR en FHIR resource profielen, deze profielen worden beheerd in simplifier


Bijlagen  • No labels