De opzet van deze paragraaf is om voor de relevante aspecten van de use case beeldbeschikbaarheid over de gehele keten, concrete voorstellen en afspraken te maken op functioneel vlak. De technische invulling is uitgewerkt in de desbetreffende secties van de implementatiehandleiding beeldbeschikbaarheid. 

Afspraken die voor alle zorgtoepassingen gelden op het gebied van identificatie patient en zorgaanbieder, authenticatie, autorisatie, toestemming, lokalisatie, logging zijn opgenomen onder Voorwaarden GtK.

Beschikbaar stellen gegevens

Algemeen 

Beeldvormende onderzoeken

Verslagen 

Opvragen gegevens

Ophalen gegevens 

Overnemen van gegevens in eigen systeem 

Doorverwijzing / Uitbestede onderzoeken