Deze transacties worden binnen meerdere zorgtoepassingen gebruikt en vinden plaats tussen een GtK en een gemeenschappelijke dienst. De transacties staan niet inhoudelijk beschreven in dit afsprakenstelsel. Vanuit deze pagina wordt er een verwijzing gemaakt naar de gemeenschappelijke dienst.

Voor wat betreft de transacties met de gemeenschappelijke voorzieningen:

Voor beschrijving en toelichting over de gemeenschappelijke voorzieningen: Gemeenschappelijke functies en voorzieningen