Doel Release 0.8 

Twiin is transparant over de werkzaamheden en de richting waarin Twiin beweegt. Met release 0.8 geeft Twiin opnieuw inzage in het Twiin Afsprakenstelsel. Deze release dient als basis voor beproeving en verdere doorontwikkeling in de lopende Twiin-projecten: Knoop., Beeldbeschikbaarheid, eOverdracht en BgZ. Met ervaringen uit deze projecten verrijken we het afsprakenstelsel. In de tweede helft van 2021 publiceren we een solide basis voor implementatie in versie 1.0. 


Ook na publicatie van release 1.0 blijft het Twiin afsprakenstelsel zich ontwikkelen. De onderdelen van het Twiin afsprakenstelsel bevinden zich in een verschillende fase van ontwikkeling. Dit betekent niet dat het nog niet bruikbaar is. De informatie die is vastgelegd in de implementatiewijzer is concreet toepasbaar. Tegelijkertijd proberen we afspraken vast te leggen bij onderwerpen die nog in ontwikkeling zijn en waar meningen verschillen, zoals rondom het vertrouwensmodel en de governance. De ideeën zijn er en richtingen zijn bepaald, onder andere door wet- en regelgeving. Wat we afspreken, en vooral hoe we het gaan realiseren, wordt met elke nieuwe release scherper. Zo groeien we gezamenlijk door naar een landelijk afsprakenstelsel voor meerdere zorgtoepassingen, met meerdere gemeenschappelijke voorzieningen, waar we vertrouwen in hebben. 


Releasematig werken

Het Twiin Afsprakenstelsel volgt een groeimodel. Dit betekent dat we leren van ervaringen tijdens beproevingen. Deze ervaringen gebruiken we om een volgende release aan te scherpen. Twiin werkt in een vastgestelde periode concrete onderwerpen uit, die in opeenvolgende releases worden gepubliceerd.  


Wijzigingen

Ten opzichte van release 0.7 zijn de volgende zaken gewijzigd:


Reviewwijzer voor klankbordgroep en expertgroep.

Handreiking / Tips:


Proces

Het Twiin Afsprakenstelsel release 0.8 is een product van het programma Twiin. De hoofdstukken zijn gereviewed door het expertteam en de Twiin-klankbordgroepen. Aan deze klankbordgroepen nemen vertegenwoordigers vanuit koepels en verenigingen deel. Deze hebben op verschillende onderwerpen meegelezen, waarbij hun reacties en opmerkingen zijn verwerkt. 


In samenwerking met leveranciers is de technische implementatiehandleiding voor de zorgtoepassing Beeldbeschikbaarheid, een onderdeel van de architectuur, opgesteld. Consensus op de inhoud is bereikt tijdens de versnellingssessies. 


Voor de BgZ is een basis gelegd in de zorgtoepassing BgZ. Consensus over de implementatiehandleiding dient nog verkregen te worden door: 


Leeswijzer

De structuur van het Twiin Afsprakenstelsel is zo opgebouwd dat het lezen van de hoofdstukken in volgorde van de inhoudsopgave een logische is. Toch kan de lezer ook direct naar de hoofdstukken van zijn of haar interesse gaan. Soms maken we binnen een hoofdstuk een verwijzing (door middel van een link) naar een ander hoofdstuk voor meer duiding en context.  


Het Twiin Afsprakenstelsel is onderverdeeld in de volgende hoofdonderwerpen: 

Iedere hoofdpagina begint met: